HIFU

ด้วยเครื่องยกกระชับ HIFUชนิด พิเศษ ช่วยยกกระชับ ใบหน้าถึงชั้น SMAS (ชั้นที่หุ้มกล้ามเนื้อเพื่อใช้ผ่าตัดดึงหน้า) กระตุ้น การสร้าง collagen ที่ผิวหนัง ช่วยยกกระชับและสลายไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีรอยแผล ไม่มีการใช้เข็ม

เครื่องHIFU ของ kethat clinic เป็นHIFU ชนิด พิเศษ ที่เรียกว่า single shot โดยการยิงจะค่อยๆ ปล่อยพลังงาน ออกมาจากตัวเครื่อง โดยไม่เกิดอาการเจ็บ แต่ให้ผลดี เท่ากับเครื่องรุ่นเก่า ที่เจ็บตอนยิง อีกทั้งหัวมีขนาดเล็กจึงสามารถเข้าถึงในบริเวณที่เล็กและแคบได้ดี   ผลของHIFU ทำ1 ครั้ง สามารถอยู่ได้นาน ถึง 6-10เดือน  สามารถทำซ้ำได้ทุก 2-3เดือน เพื่อกระตุ้น collagen และความกระชับของผิว

ราคาเริ่มต้น 3990บาท

REVIEW 
อ้อย hifu thread lift cover
IMG_3512
Add a Title

 Proudly created with PANITI DESIGN

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon